En liten båt är inget hinder för att ta med sig mycket fiskeutrustning.