Det bästa fiskarna visste att äta var inte bröd utan bananer.