Phillipinerna

En sväng nedåt Cebu med öar runt omkring lockar rätt så bra.  Finns ju c:a 7000 öar

i landet så ett par stycken ska väl kunna utforskas.