Irlands huvudstad Dublin kommer vi att besöka i mitten på maj 2019.