Irlands huvudstad Dublin blir säkert en stad vi beöker framöver.